kontakt:

catering:

073-3391314 karin@gronfront.se

trädgård:

070-4576128 sara@gronfront.se

070-7692423 philip@gronfront.se

Våra tjänster


Beskärning av träd och buskar

skötsel av trädgård:

650kr/timme inkl. moms utan Rut-avdrag med Rut debiteras 50% av priset.Kostnade blir alltså 325kr/timme inkl.moms om du har rätt till RUT

 

Grundavgift: 100kr/uppdrag på tjänsterna skötsel, plantering och beskärning.

Det inkluderar framkörning, normalt redskaps & maskinslitage samt normalt förekommande förbrukningsartiklar för skötselarbete. Grundavgiften är ej avdragsgill för Rut/Husarbete.

 


Om ni behöver Tippavgift: 500kr/tipptillfälle inkl. moms

Milersättning: 30kr/mil inkl. moms


Minsta debitering för all trädgårdsskötsel och beskärning är 1 timme -efter första timmen debiterar vi hel- och halvtimmar.


Debiteringsgrundande tid påbörjas när personal anländer till kunden och avslutas när personal lämnar adressen.

Om det är mer som ska göras(handla växter till exempel blir det också debiterat per timme det tar)

 


Trädgårdsskötsel och beskärning är avdragsgillt för Rut.

 

Se vidare info på Skatteverket.se


Du som kund är själv ansvarig för att förvissa om dig om gällande skatteregler.


Vid utförande av Rut-arbete fakturerar vi enligt Skatteverkets regler vilket innebär att den del som är

Rut-arbete endast faktureras med halva beloppet, varefter vi när kunden betalt sin del av fakturan

sedan erhåller ersättning från Skatteverket på resterande del.

Om vi nekas ersättning från Skatteverket för vårt utförda arbete är kunden, oavsett anledning härtill,

skyldig att ersätta Grön front för komplett fordran för det utförda arbetet.Hembesök med konsultation. Vi kommer och tittar på trädgården.Där pratar vi om problem och möjligheter.Besöket är två timmar och vi gör också en enkel planskiss med förslag till förbättringar och växtval. 1950kr

Nyanläggning och rådgivning gäller ej för Rut-avdrag.


Grönsaksland

Vi är specialicerade på grönsaksodling och nyttoväxter. Ett rikgivande grönsaksland får du av bra jord, växelbruk och genom hänsyn till omgivande natur och biologisk mångfald. Vi hjälper gärna till med konsultation(tjänsten ovan) och vi erbjuder även anläggning och skötsel av grönsakslandet. Allt skördande får ni själva(som tur är)lyckan att göra.

Ring eller mejla: Philip@gronfront.se 070-7692423

sara@gronfront.se 070-4576128


 

Vi tycker att det är bra att göra så lite som möjligt. Det låter konstigt men ofta finns det förutsättningar på platsen som du kan jobba med, istället för mot. Om det är väldigt soligt, torrt och mycket sten är det ju perfekt för lavendel. Bor du mitt i skogen kanske en lund med myskmadra och ormbunkar passar bättre. Att göra om i trädgården gör du såklart för att du vill ha förändring men alltför storslagna planer kommer vara svårskötta. Naturen kommer vilja ta tillbaka.

Grön Front ekonomisk förening

svartvik 722

826 91 söderhamn

org nr:769631-8075


Fakturaadress:

Grön Front co/Karin Öst

Övertjärnsvägen 5

826 66 Marmaverken

© Copyright. All Rights Reserved.