Det här jobbar vi medBESKÄRNING

Beskärning av träd och buskar

Fruktträd beskärs främst tidigt på våren eller under jas(juli,augusti,september) kraftig beskärning på vårvintern kan skapa onödigt mycket tillväxt, till exempel mycket vattenskott på äpple. Olika träd kräver olika behandlingar men de ska aldrig stympas. Träd växer på olika sätt och är vackrast när hänsyn tas till dess natur. Buskar och häckar kan behöva föryngrigsbeskäras eller hyfsas till eller tas in.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta ner större träd som behöver tas i sektioner.

790kr i timmen inkl moms

RABATTER

Nyanläggning av rabatter eller grönsaksland

Vi tänker på vad som passar beronde på jordmån väderstreck och vad du som kund tycker är vackert eller praktiskt. Innan vi börjar får du en offert där vi beräknar tidsåtgång och priser på plantor och eventuell jordförbättring.

KONSULTATION

Hembesök med konsultation. Vi kommer och tittar på trädgården.Där pratar vi om problem och möjligheter.Besöket är två timmar och vi gör också en enkel planskiss med förslag till förbättringar och växtval. 2250kr inkl moms


Nyanläggning och rådgivning gäller ej för Rut-avdrag.

Telefon och mejl

Philip@gronfront.se 070-7692423

karin@gronfront.se 0733391314Vad kostar det?

790kr/timme inkl. moms utan Rut-avdrag med Rut debiteras 50% av priset.Kostnade blir alltså 395kr/timme inkl.moms om du har rätt till RUT

Om ni behöver Tippavgift: 500kr/tipptillfälle inkl. moms OBS,Tänk också på att det kommer ta oss tid att packa och tömma släpkärran, tid som blir tim debiterad.

Det absolut bästa är om vi på stället kan lämna trädgårdsavfallet, om det behövs kan vi starta en kompost.

Milersättning: 45kr/mil inkl. moms. Detta gäller uppdrag där vi behöver resa långt mer än 3mil från söderhamn, då börjar vi ta betalt.


Vi debiterar hela timmar.


Debiteringsgrundande tid påbörjas när personal anländer till kunden och avslutas när personal lämnar adressen.

Om det är mer som ska göras(handla växter till exempel) blir det också debiterat per timme.Trädgårdsskötsel och beskärning är avdragsgillt för Rut.


Se vidare info på Skatteverket.se


Du som kund är själv ansvarig för att förvissa om dig om gällande skatteregler.


Vid utförande av Rut-arbete fakturerar vi enligt Skatteverkets regler vilket innebär att den del som är Rut-arbete endast faktureras med halva beloppet, varefter vi när kunden betalt sin del av fakturan sedan erhåller ersättning från Skatteverket på resterande del.

Om vi nekas ersättning från Skatteverket för vårt utförda arbete är kunden, oavsett anledning härtill,skyldig att ersätta Grön front för komplett fordran för det utförda arbetet.

Bra att veta

Putsning av buskar, nedtagning av träd, krukplantering och anläggning av rabatt

Hello world